leerbl-anim.gif
17973Seit 17.03.2018236 Besucher seit 20.03.2018 Hilfe-Popup 17973.bandliste.de (Bearbeiten) Hilfe-Popup Rechte: Peterchen, DeadContent

augen

Hardcore Punk, Post-Hardcore, Crustcore

Deutschland 50 Köln, Bonn

at7x geklickt

Demosong: link
 

Gegründet 2016
"M20" EP Release am 20.05.2017