leerbl-anim.gif
17973Seit 17.03.201878 Besucher seit 30.07.2019 Hilfe-Popup 17973.bandliste.de (Bearbeiten) Hilfe-Popup Rechte: Peterchen, DeadContent

augen

Hardcore Punk, Post-Hardcore, Crustcore

Deutschland 50 Köln, Bonn

at10x geklickt

Demosong: link
 

Gegründet 2016
"M20" EP Release am 20.05.2017